Kim jesteśmy?

Fundacja Vamos! powstała w 2020 roku, aby wspierać działania młodych ludzi w Polsce i całej Europie. Pomagamy im rozwijać się w dziedzinie przedsiębiorczości, kreatywności i działania na rzecz społeczeństwa. Wspieramy ich również w realizacji projektów w lokalnych społecznościach oraz w zdobywaniu kompetencji, które pomogą im stać się przyszłymi liderami i  pracownikami młodzieżowymi.

Nasze priorytety na rok 2022:

Pisanie piosenek

Przedsiębiorczość

Zwalczanie mobbingu

Nasze wymiany młodzieży Erasmus+

Nasz zespół

Klaudia Lepiarz

Prezes Fundacji

Joanna Pawłowska

Zastępca Prezesa

Alina Windyga

Koordynator Projektów