Cele Statutowe

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

1
Organizowanie spotkań i projektów dla młodzieży z Polski oraz zagranicy
2
Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z organizacjami w Polsce oraz za granicą
3
Organizowanie wymian i szkoleń dla młodzieży z Polski do innych krajów Unii Europejskiej oraz współpracujących z Unią Europejską.
4
Działanie w charakterze organizacji goszczącej grupy młodzieży z zagranicy.
5
Wspomaganie młodzieży i pracowników młodzieżowych w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
6
Tworzenie możliwości poznawania innych krajów Unii Europejskiej i całego świata.
7
Wspieranie lokalnej społeczności w krajach goszczących uczestników wymian.
8
Integracja młodzieży z różnych środowisk, różnego pochodzenia, religii i narodów.
9
Wyrównywanie szans i stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dla osób pochodzących ze środowisk o obniżonych warunkach edukacyjnych, materialnych i społecznych.
10
Wspieranie edukacji i rozwoju młodzieży pochodzącej z małych i średnich miast i miejscowości oraz obszarów wiejskich.
11
Wspieranie inicjatyw młodzieży oraz wsparcie ich w działaniach.
12
Rozwój umiejętności miękkich wśród młodzieży, pracowników młodzieżowych i osób dorosłych.
13
Wspieranie rozwoju kompetencji przydatnych na nowoczesnym rynku pracy.
14
Wspieranie i propagowanie aktywności artystycznych jako narzędzia do rozwoju osobistego i społecznego.
15
Propagowanie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów i budowanie świadomości na temat działania prawa międzynarodowego i krajowego.
16
Działanie na rzecz osób doznających przemocy fizycznej i psychologicznej.
17
Organizacja i wspieranie akcji charytatywnych.
18
Działanie na rzecz aktywizacji osób starszych.
19
Organizacja i wspieranie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym.
20
Propagowanie sportu, aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia.
21
Promowanie ekologii i działalność na rzecz przyrody i środowiska naturalnego, zwłaszcza zwierząt.